Đồng Dải - Malaysia

Đồng Dải - Malaysia
  • Đồng Dải - Malaysia
  • Đồng Dải - Malaysia
  • Lượt xem: 4560
STT Tên Giá bán (VNĐ) Đơn vị Đặt hàng
1 1 x 10 x Coil 19.030 Mét
2 2 x 8 x Coil 24.220 Mét
3 2 x 10 x Coil 31.140 Mét
4 2 x 12 x Coil 38.060 Mét
5 2 x 15 x Coil 46.710 Mét
6 2 x 20 x Coil 62.280 Mét
7 3 x 12 x Coil 55.360 Mét
8 3 x 15 x Coil 69.200 Mét
9 3 x 20 x Coil 93.420 Mét
10 3 x 25 x Coil 115.910 Mét
11 3 x 30 x Coil 138.400 Mét
12 3 x 40 x Coil 185.110 Mét

Ghi chú:
Các giá trên chưa bao gồm thuế GTGT.
Các giá trên chỉ dành để tham khảo.
Để biết giá cập nhật nhất, vui lòng liên hệ Bộ phận kinh doanh: 08.38983698.

Đồng Dải - Malaysia

Sản phẩm bán chạy