Ống co nhiệt phi 50

Ống co nhiệt phi 50
  • Ống co nhiệt phi 50
  • Mã: CNP50
  • Ống co nhiệt phi 50
  • Lượt xem: 2897

Ghi chú:
Các giá trên chưa bao gồm thuế GTGT.
Các giá trên chỉ dành để tham khảo.
Để biết giá cập nhật nhất, vui lòng liên hệ Bộ phận kinh doanh: 08.38983698.

NG CO NHIỆT

CNP4 (100m/cuộn)

 

 

 

 

 

 

 

Mét

1.400

CNP5 (100m/cuộn)

Mét

1.700

CNP6 (100m/cuộn)

Mét

2.000

CNP8 (100m/cuộn)

Mét

2.200

CNP10 (100m/cuộn)

Mét

3.000

CNP12 (100m/cuộn)

Mét

3.500

CNP14 (100m/cuộn)

Mét

4.000

CNP16 (100m/cuộn)

Mét

4.500

CNP18 (100m/cuộn)

Mét

6.000

CNP20 (50m/cuộn)

Mét

7.000

CNP22 (50m/cuộn)

Mét

8.000

CNP25 (25 m/cuộn)

Mét

10.000

CNP 30  (25m/cuộn)

Mét

15.000

CNP35  (25m/cuộn)

Mét

18.000

CNP40  (25m/cuộn)

Mét

20.000

CNP50  (25m/cuộn)

Mét

29.000

CNP60 (25 m/cuộn)

Mét

35.000

CNP70 (25m/cuộn )

Mét

45.000

CNP80 (25 m/cuộn)

Mét

55.000

CNP90 (25 m/cuộn)

Mét

60.000

CNP100(25m/ cuộn)

Mét

70.000

CNP120 (25m/cuộn)

Mét

75.000

Sản phẩm bán chạy