Đồng thanh tròn

Đồng thanh tròn
  • Đồng thanh tròn
  • Mã: VN A
  • Đồng thanh tròn D8, D12, D10, D14, D16, D20, D25, D30, D38, D50
  • Lượt xem: 9833
STT Tên Giá bán (VNĐ) Đơn vị Đặt hàng
1 D8 x 3000 262.200 Thanh
2 D10 x 3000 406.600 Thanh
3 D12 x 3000 575.700 Thanh
4 D12 x 4000 767.600 Thanh
5 D14 x 3000 784.700 Thanh
6 D14 x 4000 1.046.900 Thanh
7 D16 x 2000 697.300 Thanh
8 D16 x 2400 836.000 Thanh
9 D16 X 3000 1.045.000 Thanh
10 D18 X 3000 1.307.200 Thanh
11 D18 x 5000 2.162.200 Thanh
12 D20 x 3000 1.607.400 Thanh
13 D22 x 3000 1.943.700 Thanh
14 D22 x 4000 2.591.600 Thanh
15 D25 x 3000 2.517.500 Thanh
16 D30 x 3000 3.621.400 Thanh
17 D30 x 4000 4.827.900 Thanh
18 D38 x 4.000 7.736.800 Thanh
19 D42 x 3000 7.056.600 Thanh
20 D50 x 3000 10.051.000 Thanh

Ghi chú:
Các giá trên chưa bao gồm thuế GTGT.
Các giá trên chỉ dành để tham khảo.
Để biết giá cập nhật nhất, vui lòng liên hệ Bộ phận kinh doanh: 08.38983698.

Đồng thanh tròn D8, D10, D12, D14, D16, D20, D25, D30, D38, D50

Sản phẩm bán chạy