Đồng thanh tròn

Đồng thanh tròn
  • Đồng thanh tròn
  • Mã: VN A
  • Đồng thanh tròn D8, D12, D10, D14, D16, D20, D25, D30, D38, D50
  • Lượt xem: 10396
STT Tên Giá bán (VNĐ) Đơn vị Đặt hàng
1 D8 x 3000 372.600 Thanh
2 D10 x 3000 577.800 Thanh
3 D12 x 3000 818.100 Thanh
4 D12 x 4000 1.090.800 Thanh
5 D14 x 3000 1.115.100 Thanh
6 D14 x 4000 1.487.700 Thanh
7 D16 x 2000 990.900 Thanh
8 D16 x 2400 1.188.000 Thanh
9 D16 X 3000 1.485.000 Thanh
10 D18 X 3000 1.857.600 Thanh
11 D18 x 5000 3.072.600 Thanh
12 D20 x 3000 2.284.200 Thanh
13 D22 x 3000 2.762.100 Thanh
14 D22 x 4000 3.682.800 Thanh
15 D25 x 3000 3.577.500 Thanh
16 D30 x 3000 5.146.200 Thanh
17 D30 x 4000 6.860.700 Thanh
18 D38 x 4.000 10.994.400 Thanh
19 D42 x 3000 10.027.800 Thanh
20 D50 x 3000 14.283.000 Thanh

Ghi chú:
Các giá trên chưa bao gồm thuế GTGT.
Các giá trên chỉ dành để tham khảo.
Để biết giá cập nhật nhất, vui lòng liên hệ Bộ phận kinh doanh: 08.38983698.

Đồng thanh tròn D8, D10, D12, D14, D16, D20, D25, D30, D38, D50

Sản phẩm bán chạy