Đồng thanh tròn

Đồng thanh tròn
  • Đồng thanh tròn
  • Mã: VN A
  • Đồng thanh tròn D8, D12, D10, D14, D16, D20, D25, D30, D38, D50
  • Lượt xem: 10222
STT Tên Giá bán (VNĐ) Đơn vị Đặt hàng
1 D8 x 3000 324.300 Thanh
2 D10 x 3000 502.900 Thanh
3 D12 x 3000 712.050 Thanh
4 D12 x 4000 949.400 Thanh
5 D14 x 3000 970.550 Thanh
6 D14 x 4000 1.294.850 Thanh
7 D16 x 2000 862.450 Thanh
8 D16 x 2400 1.034.000 Thanh
9 D16 X 3000 1.292.500 Thanh
10 D18 X 3000 1.616.800 Thanh
11 D18 x 5000 2.674.300 Thanh
12 D20 x 3000 1.988.100 Thanh
13 D22 x 3000 2.404.050 Thanh
14 D22 x 4000 3.205.400 Thanh
15 D25 x 3000 3.113.750 Thanh
16 D30 x 3000 4.479.100 Thanh
17 D30 x 4000 5.971.350 Thanh
18 D38 x 4.000 9.569.200 Thanh
19 D42 x 3000 8.727.900 Thanh
20 D50 x 3000 12.431.500 Thanh

Ghi chú:
Các giá trên chưa bao gồm thuế GTGT.
Các giá trên chỉ dành để tham khảo.
Để biết giá cập nhật nhất, vui lòng liên hệ Bộ phận kinh doanh: 08.38983698.

Đồng thanh tròn D8, D10, D12, D14, D16, D20, D25, D30, D38, D50

Sản phẩm bán chạy