Đồng thanh tròn

Đồng thanh tròn
  • Đồng thanh tròn
  • Mã: VN A
  • Đồng thanh tròn D8, D12, D10, D14, D16, D20, D25, D30, D38, D50
  • Lượt xem: 9380
STT Tên Giá bán (VNĐ) Đơn vị Đặt hàng
1 D8 x 3000 234.600 Thanh
2 D10 x 3000 363.800 Thanh
3 D12 x 3000 515.100 Thanh
4 D12 x 4000 686.800 Thanh
5 D14 x 3000 702.100 Thanh
6 D14 x 4000 936.700 Thanh
7 D16 x 2000 623.900 Thanh
8 D16 x 2400 748.000 Thanh
9 D16 X 3000 935.000 Thanh
10 D18 X 3000 1.169.600 Thanh
11 D18 x 5000 1.934.600 Thanh
12 D20 x 3000 1.438.200 Thanh
13 D22 x 3000 1.739.100 Thanh
14 D22 x 4000 2.318.800 Thanh
15 D25 x 3000 2.252.500 Thanh
16 D30 x 3000 3.240.200 Thanh
17 D30 x 4000 4.319.700 Thanh
18 D38 x 4.000 6.922.400 Thanh
19 D42 x 3000 6.313.800 Thanh
20 D50 x 3000 8.993.000 Thanh

Ghi chú:
Các giá trên chưa bao gồm thuế GTGT.
Các giá trên chỉ dành để tham khảo.
Để biết giá cập nhật nhất, vui lòng liên hệ Bộ phận kinh doanh: 08.38983698.

Đồng thanh tròn D8, D10, D12, D14, D16, D20, D25, D30, D38, D50

Sản phẩm bán chạy