Đồng thanh tròn

Đồng thanh tròn
  • Đồng thanh tròn
  • Mã: VN A
  • Đồng thanh tròn D8, D12, D10, D14, D16, D20, D25, D30, D38, D50
  • Lượt xem: 11347
STT Tên Giá bán (VNĐ) Đơn vị Đặt hàng
1 D8 x 3000 358.800 Thanh
2 D10 x 3000 556.400 Thanh
3 D12 x 3000 787.800 Thanh
4 D12 x 4000 1.050.400 Thanh
5 D14 x 3000 1.073.800 Thanh
6 D14 x 4000 1.432.600 Thanh
7 D16 x 2000 954.200 Thanh
8 D16 x 2400 1.144.000 Thanh
9 D16 X 3000 1.430.000 Thanh
10 D18 X 3000 1.788.800 Thanh
11 D18 x 5000 2.958.800 Thanh
12 D20 x 3000 2.199.600 Thanh
13 D22 x 3000 2.659.800 Thanh
14 D22 x 4000 3.546.400 Thanh
15 D25 x 3000 3.445.000 Thanh
16 D30 x 3000 4.955.600 Thanh
17 D30 x 4000 6.606.600 Thanh
18 D38 x 4.000 10.587.200 Thanh
19 D42 x 3000 9.656.400 Thanh
20 D50 x 3000 13.754.000 Thanh

Ghi chú:
Các giá trên chưa bao gồm thuế GTGT.
Các giá trên chỉ dành để tham khảo.
Để biết giá cập nhật nhất, vui lòng liên hệ Bộ phận kinh doanh: 08.38983698.

Đồng thanh tròn D8, D10, D12, D14, D16, D20, D25, D30, D38, D50

Sản phẩm bán chạy