Đồng Tấm

Đồng Tấm
  • Đồng Tấm
  • Đồng Tấm
  • Lượt xem: 18481
STT Tên Giá bán (VNĐ) Đơn vị Đặt hàng
1 1.5 x 600 x 2.000 4.505.200 Tấm
2 2 x 400 x 2.000 4.004.000 Tấm
3 2 x 600 x 2.000 6.008.800 Tấm
4 3 x 600 x 2.000 9.010.400 Tấm

Ghi chú:
Các giá trên chưa bao gồm thuế GTGT.
Các giá trên chỉ dành để tham khảo.
Để biết giá cập nhật nhất, vui lòng liên hệ Bộ phận kinh doanh: 08.38983698.

Đồng Tấm, copper sheet, đồng đỏ tấm C1100 1/2 H

Sản phẩm bán chạy