Đồng Tấm

Đồng Tấm
  • Đồng Tấm
  • Đồng Tấm
  • Lượt xem: 19933
STT Tên Giá bán (VNĐ) Đơn vị Đặt hàng
1 1.5 x 600 x 2.000 4.827.000 Tấm
2 1.0 x 600 x 2.000 3.219.000 Tấm
3 2 x 400 x 2.000 4.290.000 Tấm
4 2 x 600 x 2.000 6.438.000 Tấm
5 3 x 600 x 2.000 9.654.000 Tấm

Ghi chú:
Các giá trên chưa bao gồm thuế GTGT.
Các giá trên chỉ dành để tham khảo.
Để biết giá cập nhật nhất, vui lòng liên hệ Bộ phận kinh doanh: 08.38983698.

Đồng Tấm, copper sheet, đồng đỏ tấm C1100 1/2 H

Sản phẩm bán chạy