Đồng Tấm

Đồng Tấm
  • Đồng Tấm
  • Đồng Tấm
  • Lượt xem: 18815
STT Tên Giá bán (VNĐ) Đơn vị Đặt hàng
1 1.5 x 600 x 2.000 4.263.850 Tấm
2 2 x 400 x 2.000 3.789.500 Tấm
3 2 x 600 x 2.000 5.686.900 Tấm
4 3 x 600 x 2.000 8.527.700 Tấm

Ghi chú:
Các giá trên chưa bao gồm thuế GTGT.
Các giá trên chỉ dành để tham khảo.
Để biết giá cập nhật nhất, vui lòng liên hệ Bộ phận kinh doanh: 08.38983698.

Đồng Tấm, copper sheet, đồng đỏ tấm C1100 1/2 H

Sản phẩm bán chạy