Đồng Dải - Malaysia

Đồng Dải - Malaysia
  • Đồng Dải - Malaysia
  • Đồng Dải - Malaysia, đồng tinh chế dạng cuộn soft temper
  • Lượt xem: 6460
STT Tên Giá bán (VNĐ) Đơn vị Đặt hàng
1 2 x 8 x Coil 36.400 Mét
2 2 x 10 x Coil 46.800 Mét
3 2 x 12 x Coil 57.200 Mét
4 2 x 15 x Coil 70.200 Mét
5 2 x 20 x Coil 93.600 Mét
6 3 x 8 x Coil 57.200 Mét
7 3 x 12 x Coil 83.200 Mét
8 3 x 15 x Coil 104.000 Mét
9 3 x 20 x Coil 140.400 Mét
10 3 x 25 x Coil 174.200 Mét
11 3 x 30 x Coil 208.000 Mét
12 3 x 40 x Coil 278.200 Mét
13 3 x 50 x Coil 348.400 Mét

Ghi chú:
Các giá trên chưa bao gồm thuế GTGT.
Các giá trên chỉ dành để tham khảo.
Để biết giá cập nhật nhất, vui lòng liên hệ Bộ phận kinh doanh: 08.38983698.

Đồng Dải - Malaysia

Sản phẩm bán chạy