Đồng Dải - Malaysia

Đồng Dải - Malaysia
  • Đồng Dải - Malaysia
  • Đồng Dải - Malaysia, đồng tinh chế dạng cuộn soft temper
  • Lượt xem: 5538
STT Tên Giá bán (VNĐ) Đơn vị Đặt hàng
1 2 x 8 x Coil 32.900 Mét
2 2 x 10 x Coil 42.300 Mét
3 2 x 12 x Coil 51.700 Mét
4 2 x 15 x Coil 63.450 Mét
5 2 x 20 x Coil 84.600 Mét
6 3 x 8 x Coil 51.700 Mét
7 3 x 12 x Coil 75.200 Mét
8 3 x 15 x Coil 94.000 Mét
9 3 x 20 x Coil 126.900 Mét
10 3 x 25 x Coil 157.450 Mét
11 3 x 30 x Coil 188.000 Mét
12 3 x 40 x Coil 251.450 Mét

Ghi chú:
Các giá trên chưa bao gồm thuế GTGT.
Các giá trên chỉ dành để tham khảo.
Để biết giá cập nhật nhất, vui lòng liên hệ Bộ phận kinh doanh: 08.38983698.

Đồng Dải - Malaysia

Sản phẩm bán chạy