Đồng Dải - Malaysia

Đồng Dải - Malaysia
  • Đồng Dải - Malaysia
  • Đồng Dải - Malaysia
  • Lượt xem: 4984
STT Tên Giá bán (VNĐ) Đơn vị Đặt hàng
1 1 x 10 x Coil 19.250 Mét
2 2 x 8 x Coil 24.500 Mét
3 2 x 10 x Coil 31.500 Mét
4 2 x 12 x Coil 38.500 Mét
5 2 x 15 x Coil 47.250 Mét
6 2 x 20 x Coil 63.000 Mét
7 3 x 12 x Coil 56.000 Mét
8 3 x 15 x Coil 70.000 Mét
9 3 x 20 x Coil 94.500 Mét
10 3 x 25 x Coil 117.250 Mét
11 3 x 30 x Coil 140.000 Mét
12 3 x 40 x Coil 187.250 Mét

Ghi chú:
Các giá trên chưa bao gồm thuế GTGT.
Các giá trên chỉ dành để tham khảo.
Để biết giá cập nhật nhất, vui lòng liên hệ Bộ phận kinh doanh: 08.38983698.

Đồng Dải - Malaysia

Sản phẩm bán chạy