Đồng Dải - Malaysia

Đồng Dải - Malaysia
  • Đồng Dải - Malaysia
  • Đồng Dải - Malaysia
  • Lượt xem: 4918
STT Tên Giá bán (VNĐ) Đơn vị Đặt hàng
1 1 x 10 x Coil 18.700 Mét
2 2 x 8 x Coil 23.800 Mét
3 2 x 10 x Coil 30.600 Mét
4 2 x 12 x Coil 37.400 Mét
5 2 x 15 x Coil 45.900 Mét
6 2 x 20 x Coil 61.200 Mét
7 3 x 12 x Coil 54.400 Mét
8 3 x 15 x Coil 68.000 Mét
9 3 x 20 x Coil 91.800 Mét
10 3 x 25 x Coil 113.900 Mét
11 3 x 30 x Coil 136.000 Mét
12 3 x 40 x Coil 181.900 Mét

Ghi chú:
Các giá trên chưa bao gồm thuế GTGT.
Các giá trên chỉ dành để tham khảo.
Để biết giá cập nhật nhất, vui lòng liên hệ Bộ phận kinh doanh: 08.38983698.

Đồng Dải - Malaysia

Sản phẩm bán chạy