CB Khối (MCCB) HYUNDAI

CB Khối (MCCB) HYUNDAI
  • CB Khối (MCCB) HYUNDAI
  • Mã: HGM50S-F 3P 50A 20KA
  • Size: HGM50S-F 3P 50A 20KA
  • Lượt xem: 2107

Ghi chú:
Các giá trên chưa bao gồm thuế GTGT.
Các giá trên chỉ dành để tham khảo.
Để biết giá cập nhật nhất, vui lòng liên hệ Bộ phận kinh doanh: 08.38983698.

Mã hàng

In(A)

Icu (kA)

Đơn Giá ( VNĐ)

 

Mã hàng

In(A)

Icu (kA)

Đơn Giá ( VNĐ)

MCCB 2P – Chỉnh dòng nhiệt (Adi. Thermal)

30-250AF (0.8-0.9-1*In),400~800AF (0.63-0.8-1*In)

 

MCCB 4P – Chỉnh dòng nhiệt (Adi. Thermal)

30-250AF (0.8-0.9-1*In),400~800AF (0.63-0.8-1*In)

HGM50E-F 2P

16-20-25-32-40-50A

35KA

580,000

 

HGM60E-F 4P

16-63A

16kA

1,050,000

HGM50S-F 2P

16-20-25-32-40-50A

50Ka

600,000

 

HGM60S-F 4P

16-63A

20kA

1,250,000

HGM100E-F  2P

63-75-100A

35kA

735,000

 

HGM60H-F 4P

16-63A

26kA

1,350,000

HGM100S-F  2P

63-75-100A

50Ka

750,000

 

HGM100S-F 4P

75-100A

20kA

1,350,000

HGM125E-F  2P

75-100-125A

50kA

850,000

 

HGM100H-F 4P

75-100A

26kA

1,400,000

HGM125S-F  2P

75-100-125A

65Ka

870,000

 

HGM100L-F 4P

75-100A

30kA

1,500,000

HGM250E-F 2P

125-250A

50KA

1,500,000

 

HGM125E-F 4P

100-125A

20kA

1,850,000

HGM250S-F  2P

125-250A

65Ka

1,520,000

 

HGM125H-F 4P

100-125A

38kA

1,900,000

HGM400E-F 2P

300-350-400A

50kA

3,750,000

 

HGM250E-F 4P

125-250A

20KA

2,750,00

 

 

 

 

 

HGM250S-F 4P

125-250A

26KA

2,850,000

MCCB 3P – Chỉnh dòng nhiệt (Adi. Thermal)

30-250AF (0.8-0.9-1*In),400~800AF (0.63-0.8-1*In)

 

HGM250H-F 4P

125-250A

38KA

3,050,000

HGM50E-F 3P

16-20-25-32-40-50A

16kA

680,000

 

HGM400E 4P (*)

250A

45kA

5,900,000

HGM50S-F 3P

16-20-25-32-40-50A

20kA

700,000

HGM400S 4P (*)

250A

65kA

6,000,000

HGM50H-F 3P

16-20-25-32-40-50A

38kA

840,000

HGM400E –F 4P

300-350-400A

45kA

5,950,000

HGM50L-F 3P

16-20-25-32-40-50A

55KA

890,000

HGM400S – F 4P

300-350-400A

65kA

6,100,000

HGM100E-F 3P

63-75-100A

16kA

935,000

HGM400H – F 4P

300-350-400A

85kA

6,200,000

HGM100H-F 3P

             63-75-100A

26kA

990,000

HMG630E –F 4P

500-630

45kA

10,500,000

HGM100L-F 3P

63-75-100A

30kA

1,050,000

HMG630S – F 4P

500-630

65kA

11,000,000

HGM125E-F 3P

75-100-125A

20kA

960,000

HGM630H – F 4P

500-630

85kA

12,000,000

HGM125S-F 3P

75-100-125A

26kA

990,000

HGM800S – F 4P

700-800

65kA

12,000,000

HGM125H-F 3P

75-100-125A

38kA

1,230,000

HGM800H – F 4P

700-800

85kA

12,500,000

HGM125L-F 3P

  75-100 -125A

55kA

1,450,000

 

 

 

 

HGM250E-F 3P

175-225-250

26kA

1,800,000

 

PHỤ KIỆN HG - MCCB

HGM250S-F 3P

125-250A

26kA

1,800,000

 

Aux. Switch

AUX 10GM C1 (HMG30 – 250 )

250,000

HGM250H-F 3P

125-250A

38kA

1,900,000

 

AUX 40GM ( HMG400/ 800 )

350,000

HGM250L-F 3P

125-250A

55kA

2,340,000

 

Alarm Switch

ALT 10GM ( HMG30 – 250 )

250,000

HGM400E 3P(*)

250A

45kA

4,300,000

 

ALT 40GM ( HGM400/ 800 )

350,000

HGM400S 3P(*)

250A

65kA

4,600,000

 

     Shunt Trip

AC200-230V/380-415V

SHT 10GM (HMG30 -250 )

450,000

HGM400E-F 3P

300-350-400A

45kA

4,400,000

 

SHT 40GM (HMG400/ 800 )

690,000

HGM400S-F 3P

300-350-400A

65kA

4,650,000

 

Under Voltage Trip

AC220-230V/380-145V

UVT 40GM (HGM30- 250 )

1,200,000

HGM400H-F 3P

300-350-400A

85kA

4,750,000

 

UVT 40GM (HGM400/ 800 )

1,200,000

HGM630E-F 3P

500-630A

45kA

8,990,000

 

Tay Xoay

 ( gắn trực tiếp )

TFG 10GM/ 12GM / 25GM

500,000

HGM630S-F 3P

500-630A

65kA

9,700,000

 

TFG 40GM/ 80GM

1,130,000

HGM630H-F 3P

500-630A

85kA

9,900,000

 

Tay Xoay

( loại nối dài )

TFH 10GM/ 12GM/ 25GM

650,000

HGM800S-F 3P

700-800A

65kA

9,800,000

 

TFH 40GM/ 80GM

1,320,000

HGM800H-F 3P

700-800A

85kA

10,500,000

 

Motor (MOT)

MOT10GM

5,900,000

MCCB 3P – Chỉnh dòng nhiệt (AdJ,thermal ) và

    chỉnh dòng ngắn mạch INST (magnetic)

 

MOT12GM/25GM

6,300,000

MOT40GM

9,300,000

HGP250S-H 3P

100-250A

85kA

4,650,000

MOT80GM

10,500,000

HGP400S-H 3P

300-350-400A

85KA

6,720,000

Tắm chắn pha

TQQ10GM3

43,000

HGP630S-H 3P

500-630A

85kA

12,800,000

TQQ25GM3

55,000

HGP800S-H 3P

700-800A

85kA

14,500,000

TQQ40GM3

185,000

 

 

 

 

Bus bar

TBB25GM3S

290,000

(*) MCCB loại cố định

TBB40GM3S

750,000

(**) Quý khách vui long liên hệ Nhà Cung Cấp

TBB80GM3S

1,650,000

 

 

 

 

Nắp đầu cực

TCF

(**)

 

 

Khóa ( Padlock)

PLD

(**)

Sản phẩm bán chạy